Installation "OMNIA & UNO", 2023 » see inside installations, Nr.1